Deszczowanie nawożące

Innym zastosowaniem deszczowni jest rozprowadzanie po polu nawozów mineralnych lub organicznych. W tym celu deszczownie wyposaża się w urządzenia dodatkowe, służące do wprowadzania do wody roztworu nawozów mineralnych lub gnojówki. Zastosowanie takiego sposobu rozprowadzania nawozów zwiększa wartość pokarmową nawozów oraz pozwala nawozić rolę w ciągu całego okresu wegetacyjnego roślin — nie powodując ich niszczenia lub […]

Zabezpieczenie roślin przed przymrozkami

W okresie wiosennym, a zwłaszcza w okresie kwitnienia sadów i niektórych roślin, zdarzają się nocne przymrozki przygruntowe powodujące niszczenie kwiatostanu roślin, a tym samym i przyszłych plonów. Najbardziej odporne na przymrozki nocne są dopiero rozwijające się pączki. W miarę rozkwitania odporność ta maleje i jest mniejsza dla kwiatów, a jeszcze mniejsza dla zawiązków owoców. Jedną […]

Nawadnianie ogrodów za pomocą technologicznych procesów

Proces technologiczny nawadniania, wykonywany w warunkach prymitywnych i na małych obszarach, jak podlewanie ręczną polewaczką, może być mechanizowany w całości lub częściowo. Przy większych odległościach i braku sieci rurociągów najważniejszą rolę odgrywa transport wody, wykonywany za pomocą beczkowozów o uciągu konnym lub ciągnikowym, co daje odpowiednio drugi lub trzeci stopień mechanizacji. Przy zastosowaniu deszczowni z […]

Odstępy między zraszaczami

Odstępy między zraszaczami uzależnione są również od kierunku i siły wiatru, który powoduje jednostronne unoszenie strumienia wody. Zraszaczami obrotowymi można zraszać zarówno powierzchnie kołowe, jak i powierzchnie stanowiące od 1/4 do 3/4 powierzchni koła.Przy takim sposobie zraszania (sektorowym) uzyskuje się bardzo małe powierzchnie zraszane podwójnie, co daje równomierne zraszanie roślin i oszczędność wody. Zraszanie sposobem […]

Organizacja pracy przy nawadnianiu i zraszaniu

Właściwe rozmieszczenie zraszaczy na polu ma duży wpływ na koszt zraszania oraz zużycie wody, pozwalając wydatnie zmniejszyć liczbę podwójnie zraszanych powierzchni oraz zmniejszyć nakład pracy przy układaniu i rozbieraniu rurociągów przenośnych. Spośród różnych stosowanych układów rozmieszczenia zraszaczy najczęściej spotyka się układ w kwadraty oraz układ w trójkąty równoboczne. Układ w kwadraty stosuje się rzadziej, gdyż […]

Deszczownia obrotowa

Deszczownia obrotowa umiejscowiona składa się z 10 do 20 ogniw każde długości 30 m, podwieszonych na wspornikach samobieżnych wózków. Woda jest doprowadzana rurociągiem do hydrantu stanowiącego oś obrotu deszczowni. Deszczownia porusza się samoczynnie napędzana silnikami hydraulicznymi tłokowymi, działającymi pod wpływem ciśnienia wody. Deszczownia wykonuje 1 obrót na 7 do 10 dni. Synchronizację ruchu poszczególnych napędzanych […]

Zraszacze nieruchome

Zraszacze nieruchome, wobec małego zasięgu i dużego natężenia opadu, nie znajdują szerszego zastosowania. Zraszacze wielostrumieniowe wahadłowe, stosowane również rzadko, mają zasięg 14—16 m wzdłuż rury złożonej z pięciometrowych elementów łącznej długości 10—100 m. Dysze o średnicy 0,8—1,5 mm rozstawione w odległościach 25—40 cm pracują przy ciśnieniu 1,5—3 at. Odmianę zraszaczy wielostrumieniowych stanowią zraszacze wielostrumieniowe ruchome, […]

Zraszacz wahadłowy i wielostrumieniowe

Zraszacz wahadłowy składa się z obudowy o przekroju kołowym, w której znajduje się turbinka wodna, i wielodyszowej prądownicy. W dolnej części obudowy umieszczone są dwie przekładnie ślimakowe połączone z wałem turbinki. Końcowa przekładnia ślimakowa połączona jest układem korbowym z prądownicą, wahliwie zamocowaną w obudowie zraszacza. Na obwodzie segmentu prądownicy znajduje się zespół dysz o małej […]

Zraszacz obrotowy z napędem impulsowo-wahadłowym

Zraszacz obrotowy z napędem impulsowo-wahadłowym zbudowany jest podobnie jak zraszacz obrotowy turbinkowy ZO-1 z tą różnicą, że zamiast turbinki powodującej obrót rury strumieniowej wyposażony jest w dwuramienną dźwignię-wahacz, zaopatrzoną z jednej strony w nastawny przeciwciężar, a z drugiej w regulowaną łopatkę. Łopatka jest tak ustawiona w stosunku do uderzającego w nią strumienia wody, że siła […]

Zraszacz obrotowy (turbinkowy)

Zraszacz obrotowy (turbinkowy) zbudowany jest z pionowej nieruchomej rury podpartej na przenośnym trójnogu-statywie; na rurze tej osadzona jest obrotowo, skierowana ukośnie w górę rura strumieniowa — prądownica zakończona dyszą. W czasie pracy strumień wody wyrzucany pod ciśnieniem z dyszy zraszacza uderza w łopatki turbinki osadzonej na wałku równoległym do osi zraszacza i za pośrednictwem dwóch […]