Agregat na polu

W uprawie międzyrzędowej stosuje się z reguły czółenkowy sposób prowadzenia agregatu po polu. Przygotowanie wypielacza do pracy obejmuje przede wszystkim ustawienie głębokości roboczej i rozstawienie części wypielających według stosowanych szerokości międzyrzędzi. Równomierne ustawienie głębokości pracy wszystkich sekcji, jak również położenie kółek podporowych ramy narzędzia ułatwia zastosowanie odpowiednich klocków podkładanych pod koła. Wysokość klocków musi być nieco mniejsza od żądanej głębokości uprawy ze względu na zapadanie się kół w glebę podczas pracy w polu. Pracujące w międzyrzędziach części robocze nie mogą uszkadzać roślin. W tym celu w zależności od stopnia wzrostu i rozwoju roślin pozostawia się szerszy lub węższy pas bezpieczeństwa, określany jako odległość między osią rzędu roślin a najbliższym punktem części roboczej narzędzia. Im dokładniejszy jest siew i sadzenie, tym pas ten może być węższy. Szerokość pasa ochronnego zależy również od prędkości poruszania się agregatu w międzyrzędziach. W miarę zwiększania się prędkości roboczej należy zostawiać szerszy pas bezpieczeństwa. W praktyce przy pierwszym pieleniu przyjmuje się pas bezpieczeństwa szerokości 5 cm, przy drugim 7 cm, a przy trzecim spulchnianiu międzyrzędzi — 10 cm. Prawidłowe ustawienie części roboczych ułatwia zastosowanie dwu desek z wbitymi w odpowiednich odległościach kołkami lub gwoździami, pomiędzy którymi są przeciągnięte sznurki oznaczające rzędy roślin i pasy ochronne. Wszelkie regulacje i ustawienia zespołów roboczych wieloraków powinny być przeprowadzane na ramie ustawionej na podstawach, gdyż przepisy BHP zabraniają przeprowadzania jakichkolwiek czynności przy narzędziu uniesionym na podnośniku ciągnika ze względu na bezpieczeństwo obsługującego. Przy pracy narzędziami ciągnikowymi oprócz pasa bezpieczeństwa przy częściach roboczych potrzebny jest również pewien pas bezpieczeństwa przy oponach kół ciągnika. Jeżeli pasy ochronne są niewystarczające przy małych roślinach, stosuje się tarcze ochronne zabezpieczające rośliny przed zasypaniem. Liczba i rodzaj zastosowanych części wypielających zależą od szerokości międzyrzędzi uprawianych. W międzyrzędziach stykowych powinny być ustawiane części robocze połówkowe.