Brona chwastownik

Brona chwastownik tworzy zwykle jak gdyby siatkę utworzoną z przegubowego połączenia cienkich stalowych zębów. Zęby tej brony mają dwa robocze końce, jeden dłuższy, a drugi krótszy, co pozwala na obustronne jej używanie. Dzięki przegubowemu połączeniu zębów brona ta może łatwo dostosowywać się do nierówności powierzchni pola, co jest bardzo ważne, gdyż brona pracuje bardzo płytko, niszcząc wschodzące chwasty bez szkody dla roślin uprawnych, zakorzenionych głębiej. Brony chwastowniki wykonuje się albo jako konne, albo jako narzędzia ciągnikowe zawieszane jedno- lub wielosekcyjnie, w ostatnim wypadku zwykle ze sprężynowymi palcami.