Budowa i regulacja deszczowni i urządzeń zraszających

Deszczownie stałe są to urządzenia, w których wszystkie części składowe zmontowane są na stałe. Zazwyczaj deszczownie takie są zasilane wodą z wodociągów lub stałych agregatów pompowych ustawionych w budynkach. Woda tłoczona jest do ułożonych pod ziemią rurociągów, na których w odpowiednich miejscach zainstalowane są zraszacze stałe lub przenośne. Zaletami tego rodzaju deszczowni są: stała gotowość do pracy, małe zapotrzebowanie obsługi, duża wydajność i dobre zabezpieczenie wszystkich urządzeń przed uszkodzeniem. Deszczownie półprzenośne są to urządzenia najczęściej stosowane, składające się zarówno z części stałych, jak i przenośnych. Stacje pomp oraz główne rurociągi podziemne są przeważnie stałe; na nich w odpowiednich odległościach buduje się studzienki hydrantowe, do których podłączone są przenośne rurociągi nadziemne z przenośnymi zraszaczami, które rozmieszczone są w odpowiednich odległościach od siebie.