Cel i potrzeba ochrony roślin

Jednym z ważnych procesów agrotechnicznych przy uprawie roślin jest walka z chorobami i szkodnikami, które są często przyczyną dużych strat, obniżając, a nawet niszcząc plony. W Polsce notuje się około 500 rodzajów chorób i szkodników roślin, a straty spowodowane ich działaniem są oceniane na około 15—20% wartości uzyskiwanych plonów rocznie. Przy dużym nasileniu występowania chorób lub szkodników straty mogą dochodzić nawet do 100%, tzn. do zupełnego zniszczenia zasiewu. Zwalczanie szkodników i chorób roślin powinno zapobiegać przede wszystkim ich masowemu występowaniu i nie dopuszczać do rozmnażania się szkodników. Prowadzi się również doraźne zwalczanie szkodników i chorób, które w różnych okresach wegetacyjnych atakują uprawy. Walkę tę prowadzi się zarówno w okresie wzrostu, jak i owocowania, a także w czasie przechowywania nasion czy sadzeniaków.