Cel stosowania uprawy międzyrzędowej

Uprawa międzyrzędowa wchodzi w skład cyklu prac pielęgnacyjnych, obejmującego zarówno prace prowadzone w międzyrzędziach, jak i niektóre prace uprawowe wykonywane w uprawie płaskiej przed wschodami roślin oraz czynności wchodzące w skład procesów ochrony roślin, zraszania itp. Zadaniem uprawy międzyrzędowej, w zależności od rodzaju i stanu roślin oraz od warunków glebowych, jest niszczenie zaskorupienia roli, spulchnienie wraz z niszczeniem chwastów, przerzedzanie roślin w rzędach oraz obsypywanie roślin. Zaskorupienie i ubicie roli utrudniając dostęp powietrza hamuje prawidłowy rozwój roślin, a lepiej przystosowane do warunków lokalnych chwasty rozrastają się szybko i zabierają roślinom uprawnym pokarm, wodę i światło. Obok spulchniania powierzchniowej warstwy gleby w międzyrzędziach zachodzi też niekiedy potrzeba przewietrzania i spulchniania warstw głębszych. Niszczenie chwastów przez narzędzia pielące, będące jednym z głównych celów uprawy międzyrzędowej, daje dobre rezultaty wtedy, gdy chwasty są w początkowym stadium rozwoju, a ich system korzeniowy nie nabrał jeszcze większej odporności.