Deszczownia obrotowa

Deszczownia obrotowa umiejscowiona składa się z 10 do 20 ogniw każde długości 30 m, podwieszonych na wspornikach samobieżnych wózków. Woda jest doprowadzana rurociągiem do hydrantu stanowiącego oś obrotu deszczowni. Deszczownia porusza się samoczynnie napędzana silnikami hydraulicznymi tłokowymi, działającymi pod wpływem ciśnienia wody. Deszczownia wykonuje 1 obrót na 7 do 10 dni. Synchronizację ruchu poszczególnych napędzanych wózków zapewniają specjalne mechanizmy. W celu zwiększenia szerokości roboczej skrajne wózki są wyposażone w dysze dalekiego zasięgu.