Deszczownie całkowicie przenośne

Deszczownie całkowicie przenośne mają wszystkie części przenośne i zaopatrzone są w agregaty pompowe zmontowane zwykle na lekkim podwoziu na kółkach lub na ciągniku. Przy stosowaniu tego rodzaju deszczowni wodę czerpie się ze strumyków, rzek, stawów itp. Zaletą deszczowni całkowicie przenośnej jest możliwość wykorzystania tej samej deszczowni w różnych miejscach, co obniża koszty zainstalowania w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Każda deszczownia oprócz pompy, silnika napędowego, sieci rur doprowadzających wodę, hydrantów itp. zaopatrzona jest w zależności od jej wydajności roboczej w odpowiednią liczbę zraszaczy. Można wyróżnić trzy zasadnicze typy zraszaczy: zraszacze obrotowe (o napędzie turbinkowym) zraszające kołowe powierzchnie pola za pomocą wirującego strumienia wody, zraszacze obrotowe o napędzie impulsowo-wahadłowym, zraszające również kołowe powierzchnie lub wycinki kół za pomocą wahadłowych lub posuwisto-zwrotnych ruchów dyszy jedno- lub wielostrumieniowych oraz zraszacze wahadłowe i zraszacze wielostrumieniowe o niezbyt dużym zasięgu, zraszające wąskie, długie pasy szerokości od 12 do 16 m i długości 50—100 m.