Drenowanie

Przystępując do drenowania przede wszystkim trzeba wykonać odpowiedni plan drenowania pola, oparty na badaniach terenowych. Musi być również wykonany dokładny plan techniczny i wysokościowy, który uwidocznia ukształtowanie powierzchni pola. Konieczne jest też zbadanie gleby i podglebia, gdyż na podstawie tego oznacza się, jak głęboko i w jakim rozstawieniu mają być ułożone ciągi drenowe. Pracę rozpoczyna się od wytyczenia kierunków rowów odpływowych i odstępu rowków drenowych. Głębokość rowków zależy od przepuszczalności gleby i stosowanych upraw. Wynosi ona od 80 do 150 cm, przy czym drenowanie płytkie zakłada się na łąkach trwałych i pastwiskach, głębokie zaś pod chmielnikami i roślinami głęboko korzeniącymi się. Zwykła głębokość drenów pod uprawy rolne wynosi 100 do 125 cm. W rowkach drenarskich układa się rurki z gliny palonej. Średnica rurek zależy od ilości wody, którą mają odsączyć. W gruntach mineralnych układa się rurki drenarskie — sączki — wypalane z gliny. Długość rurek wynosi 33 cm, a średnica otworu od 4 do 18 cm. Z rurek ułożonych w rowkach drenowych tworzy się ciągi drenowe, do których przedostaje się nadmiar wody glebowej przez szczeliny między stykami. Odległość poszczególnych ciągów od siebie na glebach mineralnych wynosi 2 do 5 m, na glebach próchnicznych 4 do 8 m. Spadki wynoszą około 4%o na glebach mineralnych i około 2%o na glebach próchnicznych. Można również wykonywać tzw. drenowanie krecie za pomocą specjalnego pługa kreciego. Przy drenowaniu krecim stosuje się spadek do 10%o. Pojedyncze rurki drenowe, tzw. sączki łączy się z drenem głównym, czyli zbieraczem, który odprowadza wodę do rowu. Przy ujściu zbieracza do rowu daje się wylot, czyli umocowanie ostatnich rurek zbieracza murem pod ścianką betonową. Wylot powinien mieć kratę, aby z zewnątrz nie wchodziły do zbieracza myszy polne, żaby i robactwo. Ręczne kopanie rowów pod dreny jest bardzo pracochłonne, dlatego też stosuje się różne rodzaje maszyn mechanizujących te prace. Mogą to być koparki czerpakowe o działaniu przerywanym lub też różnego rodzaju maszyny frezujące o działaniu ciągłym.