Drugi stopień mechanizacji

Drugi stopień mechanizacji M2 czyli tzw. stopień zaprzęgowej mechanizacji, obejmuje prace wykonywane przy użyciu narzędzi, maszyn lub urządzeń, dla których główną siłą napędową jest siła uciągu zwierząt, np. orka pługiem konnym, koszenie kosiarką konną, śrutowanie kieratowym śrutownikiem, przewożenie towarów wozem konnym itp. Wysiłek zwierząt jest w danym wypadku bardzo duży, natomiast wysiłek człowieka ogranicza się głównie do kierowania zwierzętami oraz do nastawiania i regulowania narzędzi czy maszyn. Jest on w porównaniu z pierwszym stopniem znacznie mniejszy, natomiast wydajność pracy znacznie większa, dzięki zastosowaniu dodatkowego silnika żywego, pokonującego główny opór roboczy.