Dysze uderzeniowe

Dysze uderzeniowe wykonuje się z płytką lub czopkiem uderzeniowym. Rozpylenie cieczy następuje wskutek uderzenia cieczy o płaszczyznę prostopadłą do osi wylotu strumienia. Wówczas dookoła wylotu wąskiej szczeliny (mniejszej od 1 mm) tworzy się jak gdyby film z cieczy, który w małej odległości po wyjściu ze szczeliny rozrywa się na drobne kropelki. Dysze takie pozwalają na uzyskanie szerokiego strumienia rozpylonej cieczy przy bardzo dużej równomierności i jednorodności wielkości kropli. Dysze uderzeniowe stosowane są coraz częściej w opryskiwaczach polowych. Główną zaletą tego typu dysz jest uzyskiwanie w czasie pracy dużej szerokości strumienia rozpylonej cieczy, co ma duże znaczenie dla budowy opryskiwaczy polowych, pozwalając bez zmiany szerokości roboczej belki polowej na zmniejszenie liczby dysz. Wadą ich jest potrzeba dokładnej regulacji odległości blaszki uderzeniowej od otworu. Przy nieprawidłowej regulacji następuje skapywanie części cieczy po obudowie dyszy na rolę, co może spowodować poparzenie roślin.