Działanie odkładnicy

Działanie odkładnicy wklęsłej o powierzchni cylindrycznej można sobie wyobrazić jako kilka złożonych klinów, ustawionych jeden na drugim, przy czym kąty a, в i б stopniowo zwiększają się, natomiast kąt a pozostaje niezmieniony. Podczas pracy taką odkładnicą podcięta lemieszem skiba jest coraz bardziej stromo unoszona w górę i równę- cześnie przesuwana na bok pod stałym kątem do kierunku ruchu narzędzia. W rezultacie skiba gleby zwięzłej będzie się zawijać. W praktyce spotykamy się z całym szeregiem najrozmaitszych typów odkładnic, które w zależności od warunków uprawowych dobiera się do poszczególnych typów gleb. Radziecki uczony akademik Goriaczkin podzielił odkładnice na 4 zasadnicze typy, a mianowicie: cylindryczne, czyli ruchadłowe, cylindroidalne, zwane również kulturalnymi, półśrubowe (śrubokształtne) i śrubowe.