Kąt natarcia

Kąt natarcia części roboczych powinien być dostosowany do prędkości poruszania się agregatu. Noże kątowe tym lepiej pracują, im mniejszy mają kąt natarcia, którego najmniejsza wartość przy obecnie stosowanych prędkościach powinna wynosić około 8a. Wraz ze zwiększaniem prędkości agregatu kąt natarcia należy zmniejszać. W nowych typach wypielaczy kąt natarcia noży jednostronnych można regulować. Kształt powierzchni spulchnionego międzyrzędzia zależy zarówno od rodzaju narzędzia pielącego, jak i od prędkości jego ruchu. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa zasypywania roślin boczne powierzchnie noży jednostronnych skierowują ziemię unoszoną przez część skrawającą noża w kierunku środka międzyrzędzia. Gęsiostopki mają nieco większy kąt natarcia niż noże jednostronne, wobec tego częściowo obsypują rośliny tworząc bruzdki. Z tych względów w początkowym okresie wzrostu roślin nie zaleca się stosować gęsiostopek do uprawy międzyrzędowej. Najodpowiedniejszy kąt natarcia dla gęsiostopek waha się w granicach 12—16°. Gęsiostopki nie powinny być zbyt szerokię, gdyż powodują duże i nierównomierne garnięcie gleby, co przyczynia się do częstego zapychania się narzędzia. Zbliżone kształtem do gęsiostopek są noże wypielające dwustronne. Różnią się one od gęsiostopek tym, że są bardziej płaskie i mają znacznie mniejszy kąt natarcia.