Listwa pociągowa

Listwa pociągowa służy do połączenia pługa z ciągnikiem. Jest ona jednym końcem przymocowana do belki zaczepowej pługa, drugim zaś łączy się z zaczepem ciągnika. Koło boczne podporowe stosuje się na glebach o zmiennej zwięzłości gleby w celu zapobieżenia zapadaniu się pługa na glebach mniej zwięzłych. Koło podporowe tylne przenosi naciski pionowe i boczne pługa na glebę, po chodzące od wypadkowej działania siły oporu. Dzięki temu koło to, między innymi, zmniejsza opór tarcia pługa o glebę. Koło to służy również do transportu pługa, po jego wydźwigu w położenie transportowe. W trakcie podnoszenia pługa przez podnośnik, połączone z podnośnikiem cięgło, biegnące wzdłuż ramy ku tyłowi pługa, za pośrednictwem specjalnego mechanizmu przestawia ramię osi koła podporowego unosząc ramę pługa. Listwa pociągowa pługa łączy się z ciągnikiem za pomocą zaczepu, który jest tak skonstruowany, że w wypadku natrafienia pługa na zbyt duży opór (np. kamienie) samoczynnie odłącza pług od ciągnika. Listwę pociągową ustawia się równolegle do kierunku orki i usztywnia za pomocą listwy ukośnej — zastrzału. Najkorzystniejsze położenie listwy pociągowej będzie wtedy, gdy będzie ona leżała na linii łączącej środek oporu pługa ze środkiem uciągu ciągnika. W wypadku gdy pierwszy korpus pługa orze zbyt wąską skibę, należy przesunąć zaczep pługa na belce pociągowej ciągnika w stronę pola nie zaoranego, natomiast przy wyorywaniu zbyt szerokiej pierwszej skiby — w stronę pola zaoranego. Listwa pociągowa wraz z belką zaczepową pługa może być także ustawiana na różnej wysokości, co pozwala na wyrównanie nacisków przednich i tylnych kół pługa. Pługi zawieszane nie mają kół podporowych i tzw. przodka, a najwyżej jedno, stosunkowo lekkie koło kopiujące do ustalania głębokości orki.