Łopata i widły

Łopata jest najbardziej rozpowszechnionym narzędziem służącym do spulchniania, mieszania i odwracania gleby. Część robocza łopaty wykonana jest z blachy stalowej; ma ona 20 do 35 cm długości i 15 do 25 cm szerokości. Grubość blachy zależy od wymiarów części roboczej i zazwyczaj wynosi 3 do 4 mm. Wydajność kopania łopatą zależy od głębokości roboczej; przy głębokości od 20 do 25 cm waha się ona w granicach od 0,8 do 2 arów dziennie. Ciężar łopaty wynosi od 1 do 2,5 kg. Widły spulchniające używa się do kopania na terenach o glebach kamienistych zamiast łopat. Widły nadają się również do spulchniania podglebia oraz do ręcznego sprzętu okopowych. Powierzchnia obrabiana w ciągu dnia przy głębokości roboczej 25 cm wynosi od 1 do 2,5 arów.