Mechanizacja nawożenia nawozami płynnymi

Najczęściej stosowanymi nawozami w postaci płynnej jest gnojówka, półpłynny obornik i woda amoniakalna. Proces technologiczny nawożenia nawozami płynnymi polega na wstępnym przygotowaniu nawozu, przepompowaniu do zbiorników, transporcie na pole i rozlaniu po powierzchni pola. Wobec tego, że gnojówka i woda gnojowa oraz półpłynny obornik nie są cieczami o jednolitej konsystencji, lecz stanowią mieszaninę zawierającą części płynne rozpuszczone w wodzie oraz części stałe, które łatwo osadzają się w przewodach i na dnie zbiorników rozlewaczy, przed rozpoczęciem wybierania ze zbiornika trzeba je dokładnie wymieszać. Używa się do tego różne mieszadła mechaniczne napędzane silnikiem lub ręcznie albo też stosuje się mieszanie hydrauliczne przy użyciu pompy. Do przepompowywania płynnych nawozów używa się specjalnych pomp, przystosowanych do przetaczania płynów z zanieczyszczeniami. Najbardziej proste są pompy ręczne tłokowe lub membranowe, zaopatrzone w specjalne elastyczne samouszczelniające się zawory grzybkowe lub kulowe. Pompy te są przystosowane do szybkiego oczyszczania w wypadku zatkania ich zanieczyszczeniami. W większych gospodarstwach stosuje się pompy odśrodkowe specjalnej konstrukcji napędzane silnikiem elektrycznym o mocy około 1,5—2,0 kW. Pompy te mają wydajność od około 100—400 1/min przy wysokości tłoczenia do 4 m. Pompa taka z wirnikiem umieszczonym u dołu ma tę zaletę, że nie wymaga zalewania wodą, co jest niezbędne gdy pompa’ odśrodkowa jest umieszczona nad poziomem cieczy. Ponadto za pomocą takiej pompy, po chwilowym odłączeniu przewodu tłoczącego, uzyskuje się burzliwy przepływ strumienia gnojówki wewnątrz zbiornika, co pozwala na wymieszanie osadu z cieczą, dzięki czemu uzyskuje się stosunkowo dość jednolitą konsystencję.