Mechanizacja nawożenia wodą amoniakalną

Jak już wspomniano do nawozów nieorganicznych zalicza się również wodę amoniakalną. Do wprowadzenia wody amoniakalnej w glebę stosuje się specjalne rozlewacze konne lub ciągnikowe, zwykle nabudowane na kultywatorach. Rozlewacz zawieszany wyposażony jest w dwa zbiorniki o pojemności po 60 L. Woda ze zbiornika jest zasysana pompą membranową (przeponową), która podaje ją do rozdzielacza. Woda w rozdzielaczu kierowana jest do ośmiu przewodów, którymi jest doprowadzana do końcówek rozlewających, zamocowanych za redliczkami zębów sprężynowych kultywatora. Z końcówek woda dostaje się pod powierzchnię gleby podczas jej spulchniania. Zbiorniki wraz z rozdzielaczem i pompą przeponową napędzaną od koła jezdnego kultywatora tworzą niezależny od kultywatora odejmowany zespół. Ilość wylewanej wody amoniakalnej na 1 ha reguluje się przez zmianę skoku pompy membranowej. Zakres regulacji wypływu waha się od 50 do 300 L/ha.