Mechanizacja procesu nawożenia nawozami mineralnymi

Proces technologiczny nawożenia nawozami mineralnymi obejmuje przygotowanie nawozu, transport nawozu na pole, napełnianie nawozem siewników, wysiew nawozów. Część tych zabiegów, zwłaszcza przygotowawcze, jak np. przygotowanie nawozu do wysiewu, załadowanie na wozy lub przyczepy i napełnianie siewników nawozem, jest jeszcze w małym stopniu zmechanizowana. Nie są to na szczęście najbardziej pracochłonne zabiegi w całości procesu. Najbardziej istotne i najbardziej pracochłonne zabiegi, jak transport na pole i wysiew mogą być łatwo zmechanizowane przy użyciu rolniczych środków transpórtowych i siewników nawozowych.