Miernik poziomu automatyzacji rolnictwa

Definicja pojęcia „automatyzacja rolnictwa jest następująca: Automatyzacja rolnictwa stanowi najwyższy stopień mechanizacji rolnictwa i oznacza zastosowanie do zmechanizowanych procesów technologicznych, ich części, a nawet do poszczególnych operacji urządzeń zastępujących całkowicie lub częściowo człowieka przy sterowaniu lub regulacji przebiegu tych procesów czy operacji. Udział człowieka ogranicza się wówczas tylko do ogólnego programowania przebiegu procesu oraz do okresowego nadzoru i kontroli pracy zainstalowanych urządzeń. Wychodząc z określenia, że automatyzacja rolnictwa jest najwyższym stopniem mechanizacji, miernikiem poziomu automatyzacji może być wartość wskaźnika mechanizacji Wme. Dla wartości wskaźnika mechanizacji rozpatrywanego procesu zdążających do 100%, poziom automatyzacji danego procesu zbliża się do tzw. bezwzględnej automatyzacji, w którym wszystkie przebiegi odbywają się bez jakiegokolwiek udziału człowieka. Jakkolwiek spotyka się już wiele elementów procesów roboczych w rolnictwie, które w określonym przedziale czasu mogłyby być uważane za w pełni zautomatyzowane, dla których Wme = 100%, to jednak przy rozpatrywaniu dowolnego zautomatyzowanego procesu w dłuższym okresie czasu (szereg dni), praktycznie niemożliwe jest uzyskanie teoretycznej wartości 100%. Wartość wskaźnika mechanizacji wysoko zautomatyzowanych procesów mieści się w granicach 90—98%.