Miernik poziomu elektryfikacji rolnictwa

Definicja pojęcia „elektryfikacja rolnictwa” jest następująca: Elektryfikacja rolnictwa jest elementem składowym mechanizacji rolnictwa i oznacza zastosowanie energii elektrycznej do napędu maszyn, ogrzewania, oświetlenia itp. Podobnie jak wzrost poziomu motoryzacji rolnictwa, wzrost poziomu elektryfikacji rolnictwa idzie w parze ze wzrostem poziomu mechanizacji rolnictwa. Osiągnięcie wyższych stopni mechanizacji bez wprowadzenia motoryzacji i elektryfikacji jest niemożliwe. Poziom elektryfikacji określa się wskaźnikiem elektryfikacji WE. Wskaźnik elektryfikacji rolnictwa WE [%] wyraża się stosunkiem prac elektrycznych urządzeń w gospodarstwie LE do ogólnej sumy prac maszyn i urządzeń Lm , czyli: WE = Le/ Lm* 100 [%] lub WE= Le/ Lmr + Lmk + Lm * 100 % , gdzie Le stanowi część Lmm obliczoną dla elektrycznych źródeł napędu lub zasilania. W ten sposób wskaźnik elektryfikacji rolnictwa przedstawia udział procentowy prac elektrycznych urządzeń (wszelkiego rodzaju) w ogólnym bilansie prac maszyn i urządzeń w rozpatrywanym procesie technologicznym lub cyklu produkcyjnym całego gospodarstwa czy kraju. W sumie prac maszynowych Lmm mieści się naturalnie w określonej części również i suma prac urządzeń elektrycznych Le. Obliczony tą metodą wskaźnik elektryfikacji rolnictwa naszego kraju wynosił około 6% w roku 1960 i zgodnie z planem mechanizacji i elektryfikacji wzrośnie do około 9% w roku 1965 i w perspektywie roku 1980 do około 15% (o czym zresztą wspomniano już w przedmowie).