Mieszadła opryskiwaczy

Mieszadła opryskiwaczy umieszczone wewnątrz zbiornika z cieczą mają za zadanie niedopuszczenie do rozwarstwiania się substancji chemicznych i utrzymanie jednakowej koncentracji składników cieczy przygotowanej do opryskiwania, tak aby dysze opryskiwacza aż do całkowitego opróżnienia zbiornika pokrywały rośliny rozpyloną cieczą o jednakowej zawartości substancji chemicznych. Stosowane obecnie mieszadła w opryskiwaczach można podzielić na trzy zasadnicze grupy: mechaniczne, hudrauliczne i pneumatyczne (powietrzne). Mieszadła mechaniczne wykonane są przeważnie w postaci płaskich łopatek osadzonych na wale obracającym się lub wykonującym ruchy wahadłowe. Mieszadła, w których płaszczyzny łopatek ustawione są pod pewnym kątem do osi wału powodują podczas pracy przesuwanie się cieczy z jednego końca zbiornika w drugi, a tym samym intensywne jej mieszanie. Mieszadła śrubowe (o łopatkach wygiętych śrubowo) powodują przepływ cieczy wzdłuż wału mieszadła w jednym kierunku; powrót cieczy następuje przez części zbiornika nie objęte zasięgiem mieszadła. Mieszadła łopatkowe obracają się z prędkością od 100 do 800 obr/min, mieszadła zaś płytkowe poruszane są przeważnie ruchem wahadłowym, wykonując od 15 do 50 wahnięć na minutę. Mieszadła hydrauliczne są coraz częściej stosowane w obecnie produkowanych opryskiwaczach. W mieszadłach hydraulicznych ciecz powracająca z zaworu przelewowego wpływa do zbiornika przez jeden lub więcej otworów w dnie zbiornika lub w rurze położonej blisko dna zbiornika. Silne strumienie powracającej cieczy powodują krążenie zawartości zbiornika i ciągłe jej mieszanie. Mieszanie uważa się za dostateczne wówczas, gdy przez mieszadło przepływa około 20% pojemności zbiornika w ciągu minuty. Mieszadła pneumatyczne są bardzo rzadko stosowane, gdyż czynnikiem powodującym krążenie cieczy są najczęściej gazy spalinowe wtłaczane do zbiornika z cieczą bezpośrednio z rury wydechowej silnika, przy czym powstaje zawsze niebezpieczeństwo tworzenia się niepożądanych związków chemicznych spalin z roztworem i obniżenia przez to jego właściwości czynnych.