Motyka rotacyjna

Motyka rotacyjna stanowi jak gdyby rotacyjną odmianę brony zębowej. Służy głównie do niszczenia powierzchniowego zaskorupienia gleby, jakie tworzy się po zasiewach na glebach zlewnych. Motyki rotacyjne mają zastosowanie w rejonach, w których plantuje się duże powierzchnie buraków. Częściami roboczymi rotacyjnej motyki są gwiazdy z kolcami. Gwiazdy te są osadzone po kilka sztuk na wspólnym wale i tworzą tzw. człon. Każda sekcja motyki składa się z dwóch członów osadzonych równolegle do siebie, przy czym tarcze tylnego członu trafiają w przerwy między tarczami członu przedniego. Podczas pracy kolce gwiazd łamią powstałą skorupę powierzchniową ziemi i spulchniają glebę.