Narzędzia i maszyny w rolnictwie

Zastosowanie silników napędowych i ciągników z odpowiednimi zestawami narzędzi i maszyn umożliwia ponadto zmniejszenie pogłowia zwierząt pociągowych, co z uwagi na niedobór zbóż chlebowych jest bardzo pożądane. Energia elektryczna i silniki elektryczne umożliwiają zastosowanie automatyzacji niektórych prac w gospodarstwie, co w jeszcze większym stopniu redukuje pracę ludzi i zwierząt pociągowych. Decydujący wpływ na uzyskanie ekonomicznych efektów w gospodarstwie ma wybór właściwege kierunku produkcji gospodarstwa i zapewnienie pełnej i kompleksowej mechanizacji prac w wybranym kierunku. Plany perspektywiczne rozwoju gospodarki rolnej kraju przewidują w okresie do 1980 roku znaczne zwiększenie produkcji rolnej, wprowadzenie nowych form organizacyjnych naszego rolnictwa, wprowadzenie do produkcji rolnej nowych urządzeń technicznych o wartości około 120 miliardów zł (około 450 000 ciągników wraz ze sprzętem towarzyszącym). Szacunkowy wskaźnik mechanizacji rolnictwa wzrośnie od około 25% w roku 1960 do około 30% w roku 1965 i do 40% w roku 1980. Podobnie szacunkowy wskaźnik motoryzacji rolnictwa z około 20 % w roku 1960 wzrośnie do około 30% w roku 1965 i do około 80% w 1980 roku. Wskaźnik elektryfikacji rolnictwa wzrośnie od 6% w 1960 roku do około 9% w 1965 roku i do około 15% w 1980 roku. Wobec przewidywanego tak dużego nasycenia naszego rolnictwa maszynami i urządzeniami technicznymi, każdy nowoczesny inżynier rol nik powinien być dostatecznie dobrym mechanizatorem, dokładnie zaznajomionym z nowoczesnymi sposobami mechanizacji poszczególnych procesów produkcyjnych w rolnictwie i przygotowanym do kierowania produkcją rolną przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń.