Nawadnianie ogrodów za pomocą technologicznych procesów

Proces technologiczny nawadniania, wykonywany w warunkach prymitywnych i na małych obszarach, jak podlewanie ręczną polewaczką, może być mechanizowany w całości lub częściowo. Przy większych odległościach i braku sieci rurociągów najważniejszą rolę odgrywa transport wody, wykonywany za pomocą beczkowozów o uciągu konnym lub ciągnikowym, co daje odpowiednio drugi lub trzeci stopień mechanizacji. Przy zastosowaniu deszczowni z siecią rurociągów, sam proces deszczowania zostaje zmechanizowany i zautomatyzowany w wysokim stopniu. .Jednakże pełne zmechanizowanie całego procesu przy zastosowaniu deszczowni niestałych nastręcza nadal trudności ze względu na pracochłonność instalowania i przenoszenia rur. Wysoko zmechanizowane cysterny do transportu wody są wyposażone w urządzenia do napełniania, a niekiedy i do rozprowadzania wody, co pozwala na znaczne zmniejszenie pracochłonności technologicznej procesu. Zależność pomiędzy pracochłonnością procesu a wielkością wskaźnika mechanizacji przedstawiono na wykresie. Z wykresu wynika, że wraz ze wzrostem stopnia mechanizacji, a tym samym i wskaźnika mechanizacji maleje nie tylko nakład robocizny ręcznej, ale i nakład na prace maszynowe, dzięki większej sprawności bardziej zmechanizowanych urządzeń.