Nowe kierunki prac pielęgnacyjnych

Rośliny uprawiane międzyrzędowo są wysiewane lub wysadzane w międzyrzędziach o szerokości najczęściej 40-f-70 cm, a niekiedy i większych, co stwarza potrzebę częstego przestawiania kół w ciągnikach i części roboczych w narzędziach pielęgnacyjnych. Dlatego też jednym z zasadniczych warunków wprowadzania postępu w uprawie międzyrzędowej jest unifikacja szerokości międzyrzędzi roślin i wynikających stąd szerokości roboczych maszyn oraz rozstawów kół ciągników. Unifikacja międzyrzędzi pozwoli na uniknięcie zmiany rozstawu kół ciągnika przy przechodzeniu od jednej uprawy do drugiej. Do przestawienia kół z jednego na inny rozstaw w ciągnikach o mocy 25—35 KM w przeciętnych warunkach organizacyjnych, potrzebne jest kilka godzin pracy. W tym czasie ciągnik w połączeniu z narzędziem mógłby wykonać prace międzyrzędowe na powierzchni 8—9 ha. Częste przestawianie kół powoduje zużywanie się śrub mocujących koła, co jest często powodem odkręcenia i spadnięcia koła w czasie pracy i grozi obsłudze wypadkiem, a ciągnikowi uszkodzeniem. Częste zmiany rozstawu kół ciągnika wymagają większego zaplecza technicznego niż potrzebne przy używaniu ciągników o stałym rozstawie kół. Dążąc przeto do unifikacji szerokości roboczej oparto się na stosowanej obecnie szerokości rozstawu kół ciągnika uniwersalnego (Ursus C-325) wynoszącej 125 cm. Dzieląc przeto rozstaw kół przez liczbę międzyrzędzi otrzymuje się szerokości zunifikowanych dla danego rozstawu kół międzyrzędzi. Jeśli odwróci się piastę przedniego koła (przestawiając odpowiednio tylne koło ciągnika), otrzymuje się rozstaw kół 138 cm, a obracając piasty obydwu przednich kół ciągnika — rozstaw 150 cm. Dla tych zmienionych rozstawów otrzymuje się odpowiednio szersze szerokości międzyrzędzi. Przy szerszych rozstawach rzędów roślin, istnieje możliwość wprowadzenia ciągników o większej mocy oraz stosowania większych prędkości roboczych w czasie wykonywania różnych zabiegów w międzyrzędziach, a tym samym zwiększania wydajności pracy. Mechaniczne sposoby zwalczania chwastów są coraz częściej wypierane przez sposoby chemiczne. Zastosowanie herbicydów w uprawie kukurydzy ogranicza zabiegi pielęgnacyjne do spulchnienia roli w między- rzędziach. Pracuje się również nad wynalezieniem skutecznego środka do niszczenia chwastów na plantacjach buraków cukrowych i ziemniaków.