Nowe kierunki w procesach nawożenia gleby

Postęp w nawożeniu gleby obejmuje zarówno zastosowanie nowych rodzajów nawozów nieorganicznych, jak i budowę maszyn i urządzeń do ich rozprowadzania. Obok zastosowania nawozów płynnych w postaci wody amoniakalnej prowadzone są próby nad wykorzystaniem amoniaku w postaci gazowej. Buduje się przeto w tym celu różnego rodzaju maszyny służące do bezpośredniego wprowadzania gazowego amoniaku wprost do gleby. Ulepszenia w budowie siewników nawozowych zmierzają głównie do usprawnienia budowy i działania poszczególnych zespołów: przyrządów wysiewających, ogumienia kół, przestawiania skrzyni siewnika o dużej szerokości roboczej na czas transportu w położenie równoległe do kierunku jazdy, automatyzacji rozsiewaczy wapna itp. Coraz częściej znajdują zastosowanie siewniki do podkarmiania roślin w międzyrzędziach — głównie zawieszane, o prostej konstrukcji, wysiewające nawóz z dwóch stron rzędu roślin itp. W zakresie nawożenia obornikiem można zaobserwować dążenie do właściwej mechanizacji załadunku roztrząsaczy oraz zwiększenia uniwersalności roztrząsaczy przez zastosowanie zmiennych części roboczych. Zastosowanie większej ilości możliwości regulacyjnych w roztrząsaczu pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie mocy do napędu przez bardziej precyzyjne dostosowanie prędkości posuwu obornika. Do nawożenia ostatnio produkowanym półpłynnym obornikiem stosuje się specjalne rozlewacze lub beczkowozy. Półpłynny obornik uzyskuje się w wyniku nowej technologii usuwania obornika, poddawanego potem fermentacji przy wytwarzaniu gazu biologicznego. Obornik taki nie traci wartości nawozowych pod warunkiem natychmiastowego przyorania po powierzchniowym rozlaniu po polu.