Ochrony roślin – nowe sposoby działania

Badania prowadzone w kierunku ulepszenia procesów ochrony roślin mają na celu zarówno uzyskanie większej wydajności pracy, jak i lepszych efektów agrotechnicznych zabiegu. Jednym z przykładów tego rodzaju ulepszeń są próby zastosowania proszku, którego cząsteczki zostały naelektryzowane cząstkami ładunków jednoimiennych; w ten sposób cząsteczki są wzajemnie od siebie odpychane, co pozwala na uzyskanie efektu rozszerzenia się chmury wypylanego strumienia proszku i daje bardzo równomierne pokrycie cząstkami proszku powierzchni liści roślin, jak również większą jego przyczepność. Zapotrzebowanie energii elektrycznej jest niewielkie i może być pokryte z niewielkiego akumulatora. Do normalnego aparatu opylacza przed wylotem proszku z dyszy rozpylającej zamocowana jest siatka druciana, którą zasila się z generatora wysokiego napięcia prądem 15 kV i 0,3 mA. Proszek wyrzucany strumieniem powietrza elektryzuje się w czasie przepływu przez siatkę drucianą i osiadając na roślinie powoduje wzajemne odpychanie się cząsteczek i równomierne pokrycie opylanej powierzchni.