Odkładnica

Dalszy ciąg powierzchni roboczej lemiesza stanowi odkładnica. Powierzchnie lemiesza i odkładnicy powinny tworzyć gładką powierzchnię roboczą. Krawędź grzbietu lemiesza nie powinna wystawać ponad powierzchnię odkładnicy ani też znajdować się niżej od niej. Jedno i drugie bowiem powoduje przylepianie się gleby na linii styku lemiesza i odkładnicy, co zwiększa opory orki i powoduje pogorszenie jakości pracy pługa. Zadaniem odkładnicy jest odkładanie podciętej lemieszem skiby na bok, czyli odwracanie skiby, następnie rozkruszenie i przemieszczenie odwróconej gleby. W związku z tym powierzchnia odkładnicy jest odpowiednio wygięta. Dla uproszczenia działanie odkładnicy można przedstawić jako działanie trójkątnej płaszczyzny ustawionej pod pewnym kątem do kierunku ruchu. Złożone działanie tego klina na cząsteczkę gleby można by rozłożyć na działanie proste, a więc podnoszenie podciętej skiby w górę, o czym decyduje kąt a i związany z nim kąt б, przesuwanie cząsteczki na bok, na co wpływa kąt a i boczne nachylenie cząsteczki skiby uzależnione od kąta в. Im większy jest kąt a lub в, tym bardziej stromo jest unoszona podcięta skiba w górę. Im większy kąt α, tym energiczniej jest skiba odsuwana na bok. Im większy jest kąt в, tym bardziej jest skiba odwracana.