Odstępy między zraszaczami

Odstępy między zraszaczami uzależnione są również od kierunku i siły wiatru, który powoduje jednostronne unoszenie strumienia wody. Zraszaczami obrotowymi można zraszać zarówno powierzchnie kołowe, jak i powierzchnie stanowiące od 1/4 do 3/4 powierzchni koła.Przy takim sposobie zraszania (sektorowym) uzyskuje się bardzo małe powierzchnie zraszane podwójnie, co daje równomierne zraszanie roślin i oszczędność wody. Zraszanie sposobem sektorowym (wycinkowym) o wielkości 73 koła jest bardzo wygodne ze względu na to, że przy kolejnym przemieszczaniu zraszaczy ustawia się je na niezroszonej jeszcze powierzchni pola, co znacznie ułatwia eksploatację deszczowni i zmniejsza szkodliwe dla rozwoju roślin ugniatanie wilgotnej gleby. Do obliczania ilości zapotrzebowania wody na godzinę przy założonej wielkości nawodnienia w mm słupa wody służy następujący wzór: Q = F * h * 10/d*t *1,2 [m3/godz], gdzie: Q [m3/godz] — ilość wody, F [ha] — powierzchnia zraszana, h [mm] — wielkość nawodnienia (miesięczna), d [dni/mies.] — liczba roboczodni w miesiącu, t [godz/doba]— liczba roboczogodzin na dobę, 1,2 — współczynnik zwiększający zużycie wody na jednostkę powierzchni podwójnie zraszanej.