Opróżnianie skrzyni siewnika

W siewnikach produkcji krajowej uzyskuje się 3 przełożenia przez odpowiednie dobranie kół zębatych przekładni bocznej. Przy każdym z tych przełożeń można uzyskać 24 różne przełożenia za pomocą wielostopniowej skrzyni przekładniowej. W sumie stosując 3 przełożenia boczne uzyskuje się 72 różne możliwości regulacji ilości wysiewu. Przyrząd wysiewający typu kołeczkowego ma wiele zalet, gdyż nie reaguje na wstrząsy i nachylenia, pracuje zadowalająco przy zwiększonej szybkości, mało uszkadza nasiona i daje bardzo równomierny wysiew. Opróżnianie skrzyni siewnika z pozostałych nasion w niektórych siewnikach odbywa się przez obrócenie jej na osi kół. W siewnikach z kołeczkowymi przyrządami wysiewającymi najczęściej stosowane jest opróżnianie skrzyni przez odchylenie denek i wysypanie nasion do specjalnej rynienki. Rynienka ta jest wykorzystywana również do sprawdzania ilości wysiewu przy nastawianiu siewnika. Przyrządy wysiewające są połączone z redlicami za pośrednictwem przewodów nasiennych. Przewody nasienne mogą być wykonywane jako teleskopowe, lejkowe, spiralne lub elastyczne.