Opryskiwacze konne i konno-silnikowe

Opryskiwacze konne mogą pracować tylko w czasie jazdy i przeznaczone są wyłącznie do opryskiwania upraw potowych. Jako siły pociągowej do pracy tymi opryskiwaczami używa się jednego lub dwóch koni. Mechanizmy robocze otrzymują napęd bezpośrednio od kół jezdnych. Niekiedy opryskiwacze konne są przystosowane również do opryskiwania sadów; wówczas napęd pompy jest odłączony od kół jezdnych, a pompa jest napędzana ręcznie za pomocą specjalnej dźwigni. Opryskiwacze konno-silnikowe zaopatrzone są w silnik spalinowy, napędzający pompę i mieszadło, a siła uciągu koni wykorzystana jest tylko do przewożenia opryskiwacza na polu. Dzięki zastosowaniu dodatkowego źródła napędu, czynnego również i na postoju maszyny, opryskiwacze tego typu są bardziej uniwersalne i przystosowane zarówno do opryskiwania upraw potowych, jak i sadów. W celu umożliwienia pracy w międzyrzędziach rozstaw kół opryskiwaczy jest przeważnie zmienny w określonym zakresie.