Opylanie roślin

Przy opylaniu roślin podstawowym wymaganiem agrotechnicznym jest równomierne pokrycie roślin zagrożonych przez szkodniki lub choroby cienką warstewką suchego preparatu. Stosowane jest również bezpośrednie opylanie szkodników. Warunkiem koniecznym i niezbędnym przy wykonywaniu zabiegu są dobre warunki atmosferyczne (brak wiatru, suche liście, brak opadów itp.). Zaprawianie powinno zapewnić dokładne odkażanie nasion środkami trującymi, płynnymi — przy mokrym zaprawianiu — lub też pokrycie nasion warstewką sproszkowanego preparatu — przy suchym zaprawianiu. Odkażanie nasion ma na celu zniszczenie bakterii i grzybów chorobotwórczych znajdujących się na nasionach albo w warstwie gleby otaczającej nasiona w okresie kiełkowania. Warunkiem efektywności zabiegu jest więc przede wszystkim dokładność pokrycia środkiem chemicznym, przyleganie kropelek odpornych na działanie atmosferyczne (deszcz, wiatr, wyparowanie), stabilność chemiczna środka (odporność na promienie słoneczne i ultrafioletowe), łatwość i szybkość zastosowania zabiegu w momencie najbardziej odpowiednim, następnie oszczędność w użyciu bez niepotrzebnych strat środka i zużycia jako rozpuszczalnika wody, którą trzeba transportować. Zabieg nie powinien zagrażać zdrowiu personelu, nie powinien być szkodliwy dla roślin chronionych i roślin sąsiadujących pól (uwaga na herbicydy), jak również dla pożytecznych owadów, zwierząt i ptactwa.