Organizacja prac pielęgnacyjnych

Przebieg prac pielęgnacyjnych w międzyrzędziach roślin okopowych zależy przede wszystkim od sposobu siewu i sadzenia oraz stosowanych szerokości międzyrzędzi. W międzyrzędziach ziemniaków przeprowadza się zazwyczaj trzy rodzaje zabiegów: bronowanie, wypielanie i obsypywanie. W zależności od typu gleby i od przebiegu pogody stosuje się narzędzia do upraw płaskich lub obsypniki. Jeżeli ziemniaki sadzone są pod pług, uprawę międzyrzędową przeprowadza się narzędziami jednorzędowymi. Przy sadzeniu pod wielorzę- dowy znacznik lub znacznik-dołownik do uprawy międzyrzędowej powinny być stosowane narzędzia tej samej szerokości roboczej co narzędzia znakujące lub też narzędzia o szerokości roboczej mieszczącej się całkowitą liczbę razy w szerokości roboczej narzędzia lub maszyny używanej do sadzenia. Natomiast jeżeli wysadza się ziemniaki sadzarką dwurzędową, do uprawy pielęgnacyjnej można stosować dwa lub trzy razy szersze narzędzia niż szerokość robocza sadzarki. Sadzenie powinno być jednakże wykonane bardzo prawidłowo. Międzyrzędzia dwu sąsiednich redlin kolejnych przejazdów sadzarki powinny mieć tę samą szerokość na całej długości pola. Drobne przesunięcia redliny w pierwszym okresie rozwoju ziemniaków nie są szkodliwe dla roślin.