Organizacja pracy przy nawadnianiu i zraszaniu

Właściwe rozmieszczenie zraszaczy na polu ma duży wpływ na koszt zraszania oraz zużycie wody, pozwalając wydatnie zmniejszyć liczbę podwójnie zraszanych powierzchni oraz zmniejszyć nakład pracy przy układaniu i rozbieraniu rurociągów przenośnych. Spośród różnych stosowanych układów rozmieszczenia zraszaczy najczęściej spotyka się układ w kwadraty oraz układ w trójkąty równoboczne. Układ w kwadraty stosuje się rzadziej, gdyż w układzie tym podwójnie zraszane powierzchnie wynoszą około 57% powierzchni zraszanych kwadratów. W układzie w trójkąty równoboczne procent powierzchni podwójnie zraszanych jest znacznie mniejszy i wynosi około 20 w stosunku do powierzchni zraszanych w kształcie koła. Wobec mniejszej intensywności zraszania na obwodzie zraszanego koła, przy ustalaniu rozkładu zraszaczy przyjmuje się praktyczny zasięg zraszacza równy 0,9 teoretycznego zasięgu. Powierzchnia zraszania przy układzie zraszaczy w kwadraty wynosi 2 R2, a przy układzie w trójkąty równoboczne 2,6 R2. Odległość poszczególnych zraszaczy w rzędach wynosi 1,73 R (R oznacza katalogowy zasięg zraszacza), odległość zaś rzędów zraszaczy wynosi 1,42 R dla układu w trójkąty równoboczne, a dla układu w kwadraty odstępy w rzędachi odległość rzędów wynoszą 1,49 R. Stosuje się następujące odstępy między zraszaczami na przewodach przenośnych oraz odległości między przewodami : przy średnicy dyszy 3,7 do 5 mm 18X18 lub 18 X24 m, przy średnicy dyszy 6 do 7 mm 18X24 lub 24 X24 m, przy średnicy dyszy 9 do 11 mm 24X24 lub 30 X30 m, przy średnicy dyszy 14 do 16 mm 30X36 lub 36 X44 m, przy średnicy dyszy 16 do 20 mm 36X24 lub 48 X48 m.