Organizacja pracy przy opryskiwaniu i opylaniu

Skuteczne zwalczanie szkodników i chorób roślin powinno być przeprowadzane w możliwie krótkich okresach czasu, nie przekraczających 3—5 dni, zarówno w momencie pojawienia się lub rozwoju szkodnika czy choroby roślin, jak i profilaktycznie. Przy organizowaniu pracy opryskiwaczami należy brać pod uwagę wielkość powierzchni pola, kształt, 24C falistość terenu, kierunek wiatru itp. W celu sprawnego przeprowadzenia opryskiwania należy umiejętnie i właściwie dobrać wielkość i rodzaj opryskiwacza, punkty zasilania, sprzęt i materiały potrzebne do przygotowania cieczy, liczbę robotników itp. Opryskiwania ani opylania nie należy przeprowadzać przy wietrze o prędkości powyżej 2,5—3 m/sek ani też podczas deszczu lub w południe przy wysokiej temperaturze. W okresie kwitnienia roślin opryskiwanie również nie jest pożądane ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia kwiatów oraz zatrucia pożytecznych owadów zapylających kwiaty. Zabiegi ochrony roślin powinny być przeprowadzone najpóźniej dwa do trzech tygodni przed sprzętem roślin na paszę, spożycie lub sprzętem owoców. Punkty zasilania opryskiwaczy organizuje się w cieniu, najlepiej w miejscu ogrodzonym, w pobliżu opryskiwanej uprawy, blisko studni, strumyka, stawu lub rurociągu wodnego. Jeżeli brak wody w pobliżu, konieczne staje się zorganizowanie jej dowozu beczkowozem. Do rozrabiania cieczy używa się drewnianych kadzi lub beczek o pojemności zależnej od ilości potrzebnej cieczy. Ponadto potrzebny jest szereg urządzeń pomocniczych, jak: waga, wiadra, drewniane mieszadła, gliniane naczynia polewane, niekiedy również kocioł do podgrzewania wody. Małe aparaty plecakowe zasila się przez donoszenie płynu wiadrami, natomiast duże po zużyciu płynu podjeżdżają do punktu zasilania w celu napełnienia. Przed wyjazdem w pole opryskiwacz nastawia się na zadaną ilość wypryskiwanej cieczy, a po rozpoczęciu pracy należy sprawdzić czy ilość cieczy zużywanej na opryskiwanie jednego hektara uprawy odpowiada ustalonej normie oraz czy opryskiwacz daje pożądaną jakość kropli i efekt opryskiwania. Po wykonaniu podstawowego zabiegu na danym polu przeprowadza się opryskiwanie uwroci i niedużych powierzchni powstałych na skutek niedogodnego kształtu pola lub orni jaków za pomocą małych opryskiwaczy. Środki chemiczne przeznaczone do opylania przechowuje się w pobliżu miejsca pracy na wozie lub przyczepie dobrze przykrytej. Przyczepę tę w zależności od długości i wielkości opylanych powierzchni ustawia się na środku opylanej uprawy lub na skraju pola. W czasie pracy zasilanie zbiornika opylacza odbywa się podobnie do zasilania opryskiwacza. Wydajność pracy przy przeprowadzaniu opylania jest na ogół większa niż przy opryskiwaniu, ze względu na szybsze i łatwiejsze napełnianie zbiorników materiałem chemicznym.