Pierwszy stopień mechanizacji

Pierwszy stopień mechanizacji M1 czyli tzw. stopień wstępnej mechanizacji, obejmuje prace wykonywane bezpośrednio przez człowieka przy użyciu narzędzi, maszyn lub urządzeń, dla których siłą napędową są mięśnie człowieka, np. kopanie łopatą, koszenie kosą, młynkowanie zboża, śrutowanie zboża na paszę, przewożenie towarów wózkiem ręcznym itp. Wysiłek człowieka przy wykonywaniu tych prac można określić jako duży, a wydajność pracy jako stosunkowo małą.