Pług łąkowy i pogłębiacz konny

Pług łąkowy może być wykonany jako bezkoleśny lub ramowy. W celu uzyskania całkowitego odwracania darni, bez jej pokruszenia, pług łąkowy jest wyposażony w odkładnicę śrubową. Ze względu na to, że dla dobrego odwrócenia skiby stosunek głębokości do szero kości skiby powinien wynosić 1:2—2,5, pługi łąkowe mają stosunkowo długie lemiesze. W celu zapobieżenia rozrywaniu się darni w czasie orki pługi łąkowe są wyposażone w kroje nożowe lub tarczowe. Pogłębiacz konny uzyskuje się przez zastąpienie korpusu pługa koleśnego głęboszem. Pogłębiacz konny jako narzędzie samodzielne, współpracujące w czasie orki w drugim przebiegu z pługiem, stosuje się na glebach ciężkich.