Pługi bezkoleśny

Pług bezkoleśny jest narzędziem o bardzo prostej budowie. Korpus płużny połączony jest z grządzielem zakończonym regulatorem głębokości i szerokości orki. Odpowiednie wygięcie grządziela zapobiega zapychaniu się pługa w czasie pracy resztkami roślinnymi i obornikiem. Pług bezkołeśny trzeba utrzymać w równowadze w czasie pracy, dlatego praca nim wymaga dużego wysiłku oracza, który ża pomocą czepig utrzymuje głębokość i szerokość orki. Zmianę regulacji głębokości i szerokości orki wykonuje się przez zmianę położenia haka zaczepowego w stosunku do grządziela pługa. W celu pogłębienia orki, hak zaczepowy przesuwa się na regulatorze głębokości w górę, wówczas koniec grządziela nachyla się nieco w dół, a tym samym ostrze lemiesza kieruje się również w dół i pług zagłębia się. Ten sam efekt można osiągnąć przez wydłużenie postronków zaprzęgu. W celu spłycenia orki hak zaczepowy na regulatorze głębokości opuszcza się w dół. Wówczas koniec grządziela zostaje uniesiony nieco w górę, tym samym ostrze lemiesza zostaje skierowane nieco w górę i następuje spłycenie orki, co można również osiągnąć przez skrócenie postronków zaprzęgu. W celu poszerzenia skib hak zaczepowy na regulatorze szerokości trzeba przesunąć w kierunku pola zaoranego. Koniec grządzieli, a tym samym i dziób lemiesza odchylą się w kierunku calizny, poszerzając skibę. W celu zwężenia skiby przesuwa się zaczepienie haka pociągowego w kierunku pola nie zaoranego, wówczas koniec grządziela i dziób lemiesza odchylają się w stronę bruzdy, co powoduje zwężenie podcinanej skiby.