Pługi podorywkowe

Pługi podorywkowe są wykonywane podobnie, jak pługi do orki średniej, lecz ich części robocze (korpusy płużne) są przystosowane do pracy na mniejszą głębokość, mają przeto mniejsze wymiary. Pługi podorywkowe mogą być wykonywane zarówno jako doczepiane, jak i zawieszane. Do wykonywania podorywek, poza lemieszowymi pługami podorywkowymi, stosuje się najczęściej talerzowe pługi podorywkowe lub brony talerzowe.