Pługi talerzowe

Pługi talerzowe są wykonywane zarówno jako przyczepiane jak i zawieszane. Zamiast korpusów płużnych mają obrotowo osadzone talerze o średnicy 500—750 mm, skierowane wklęsłą tarczą do przodu. Talerze pługa są ustawione pod pewnym kątem zarówno w stosunku do kierunku ruchu, jak i do poziomu. Pługi talerzowe używa się do uprawy gleb pokrytych dużą ilością resztek roślinnych (wysokie ścierniska) oraz gleb zwięzłych ilastych (mazistych) i silnie próchnicznych, gleby te bowiem powodują zalepianie pługów lemieszowych lub zapychanie resztkami roślinnymi. Pługi talerzowe dają mniejszą równomierność orki, a zaokrąglone dna bruzd nie są tak gładko odcięte jak dna bruzd wy oranych pługiem lemieszowym.