Pompy opryskiwaczy

Pompy opryskiwaczy wykonuje się jako tłokowe, nurnikowe, przeponowe lub obrotowe. Pompy opryskiwaczy ręcznych wykonuje się najczęściej jako tłokowe jednostronnego działania, nurnikowe lub przeponowe. Niekiedy pompą tłokową wtłacza się powietrze do ciśnieniowego opryskiwacza ręcznego. Sprężone powietrze działając jako ciśnieniowy akumulator energii wytłacza płyn ze zbiornika podczas opryskiwania. Pozostałe pompy wymagają stałego napędu dźwignią podczas pracy, co jest czynnością stosunkowo męczącą. Pompy tłokowe (lub nurnikowe) opryskiwaczy silnikowych wykonuje się jako pompy podwójnego działania — różnicowe lub pompy dwustronnego działania. Pompy jednostronnego działania jednocylindrowe spotyka się tylko wyjątkowo. Wykonuje się je zwykle jako dwu- albo trzycylindrowe w celu zmniejszenia impulsów cieczy, wynikających z okresowości pracy tłoka. W celu dalszego wyrównania pulsacji ciśnienia pomp tłokowych stosuje się powietrznie. Powietrznie włącza się albo równolegle do głównego przewodu ciśnieniowego, albo szeregowo, albo też łączy z dwoma dopływami od dwu cylindrów. W różnych odmianach stosowanych pomp stosuje się rozmaite odmiany zaworów ssących i tłoczących. Zawory te można podzielić na płytkowe metalowe lub z tworzyw podatnych (guma), grzybkowe lub kulowe. Pompy obrotowe stosowane w opryskiwaczach można podzielić na łopatkowe z łopatkami przesuwnymi lub podatnymi (gumowymi), wałeczkowe, zębate, z obrotowym tłokiem i odśrodkowe. Pompy obrotowe pracują bardziej równomiernie niż tłokowe i dają bardziej równomierny strumień płynu.