Praca przy nachyleniach

Narzędzia do uprawy podłużnej, podobnie jak pługi, przemieszczają cząstki gleby w dół, lecz w znacznie mniejszym stopniu. Wielkość tych przemieszczeń zależy od kierunku ruchu narzędzi i właściwości mechanicznych roli. Dlatego (np. przy kultywatorowaniu) pierwszy ruch narzędzia korzystniej jest wykonywać z dołu w górę, najwłaściwszym zaś kierunkiem uprawy jest kierunek ukośnie do warstwicy, ze zróżnicowaniem prędkości ruchu w górę i w dół (w dół wolniej). Powszechnie stosowane ciągniki i maszyny rolnicze na ogół mogą pracować przy nachyleniach do około 20% i więcej. Zakres zastosowania ciągników do orki jest uzależniony w dużym stopniu od sposobu obracania skiby. Z chwilą gdy odkładanie skiby do góry staje się niemożliwe ze względu na przekroczenie krytycznego kąta nachylenia stoku (około 25%), warunki równowagi ciągnika pogarszają się znacznie. Pewne rozszerzenie zakresu stateczności pracy ciągnika można uzyskać wówczas przy zastosowaniu ciągników o szerokim rozstawie kół, a następnie ciągników specjalnych dających możliwość niezależnego przestawiania kół na wysokość. Dobre wyniki przy pracy na stokach daje zastosowanie ciągników z napędem na 4 koła (Węgry). Ciągniki gąsienicowe mają również szerszy zakres zastosowania niż ciągniki kołowe. Poruszanie się agregatów uprawowych po warstwicy zapewnia maksimum wydajności pracy i minimum zużycia paliwa w porównaniu z innymi kierunkami ruchu. Zużycie czasu na nawroty zwiększa się o około 4% na każde 3% nachylenia. Czas pracy ciągników z narzędziami doczepianymi jest o 40 do 60% dłuższy niż ciągników z narzędziami zawieszanymi. Wydajność pracy agregatów ciągnikowych zmniejsza się o 10 do 30% na każde 3% nachylenia, zależnie od typu ciągnika i narzędzia. Wraz ze wzrostem spadku, który pokonuje ciągnik, zwiększa się siła oporu wzniesienia, o której wartość zmniejsza się siła uciągu ciągnika. Tym samym zwiększa się zużycie paliwa o 10—20% na każde 3% nachylenia. Wynika z tego, że wprowadzenie urządzeń przeciwerozyjnych pociąga za sobą konieczność doboru odpowiedniego asortymentu maszyn dla danych pól oraz odpowiedniej technologii wykonywania prac polowych.