Przykłady procesów technologicznych podstawowej uprawy gleby

Dowolny proces technologiczny może być realizowany wieloma sposobami, z których każdy przedstawia inne wskaźniki na podstawie różnych przykładów przeliczeń. W pierwszym stopniu mechanizacji M1 zastosowano kopanie ręczne i grabienie, w M2, — orkę i bronowanie końmi, w M3 — orkę ciągnikiem, a lżejsze prace — bronowanie i wałowanie — końmi. W M4 przedstawiono trzy możliwości: w pierwszej — oddzielnie orkę, bronowanie i wałowanie ciągnikiem, w drugiej — sprzężony agregat składający się z ciągnika, pługa, brony i wału Campbella, doprawiający za jednym przejściem glebę pod siew, i w trzeciej możliwości — glebogryzarkę ciągnikową. W M5 przedstawiono przykład w pełni zautomatyzowanej w układzie zamkniętym orki linowej przy użyciu ciągników elektrycznych. Porównując otrzymane na podstawie obliczeń wyniki przedstawiające dla obliczonego wskaźnika mechanizacji Wme(%) wartości pracochłonności prac ręcznych LR (E), maszynowych LM (E) i sumarycznych L (E) z wartościami średnimi wykresu można ocenić prawidłowość zaprojektowanego procesu. Jeśli uzyskane wyniki zbyt rażąco odbiegają od przeciętnych wartości naniesionych na wykresie, może to być sygnałem wskazującym na konieczność sprawdzenia przeprowadzonych obliczeń. Analizując otrzymane wskaźniki można dobrać najodpowiedniejsze rozwiązania w zakresie realizacji projektowanych procesów technologicznych, najbardziej optymalnych dla lokalnych warunków techniczno-ekonomicznych.