Przyrząd wysiewający

Najważniejszą częścią roboczą siewnika jest przyrząd wysiewający. Spośród bardzo dużej ilości różnego rodzaju przyrządów wysiewających można by wymienić — poczynając od najprostszego — przyrząd wysiewający szczoteczkowy, potem wałeczkowy, kołeczkowy, w końcu grupę precyzyjnych jednoziarnkowych przyrządów wysiewających. Szczoteczkowy przyrząd wysiewający jest to najprostszy przyrząd wysiewający typu rzutowego, stosowany w siewnikach do traw. W przyrządzie tym nad dnem skrzyni obraca się szczotka w kształcie walca, wygarniająca nasiona przez okrągłe otworki w blaszanym dnie. Do regulacji ilości wysiewu służy zasuwa, którą można przesłaniać część otworków i w ten sposób zmieniać ilość wysiewu nasion. Siewniki takie nie mają przewodów nasiennych i redlić, a nasiona wysypywane przez przyrządy wysiewające rozkładają się mniej lub bardziej równomiernie na powierzchni roli, podobnie jak przy siewie ręcznym. W celu przykrycia nasion stosuje się bronowanie.