Ręczne narzędzia

Gracowanie międzyrzędzi wykonuje się, w odróżnieniu od motyczenia, długimi pociągnięciami, niszcząc w ten sposób zaskorupiałą warstwę gleby i rozwijające się chwasty. Do pojedynkowania buraków używane są ręczne narzędzia — gracki o krótkim trzonku; zabieg ten może być wykonywany w różny sposób — zależnie od sposobu uprawy i umiejętności pracownika — jednym ruchem, dwoma, trzema ruchami lub ruchem wahadłowym. W celu zwiększenia wydajności pracy ręcznej w międzyrzędziach i zmniejszenia wysiłku pracującego stosowane są, zwłaszcza w ogrodnictwie, jedno- lub dwukołowe pielniki ogrodowe. W narzędziach tych części robocze przymocowane są do wózka, który poruszany jest ręcznie energicznymi pchnięciami do przodu. Zwiększa się w ten sposób prędkość podcinania korzeni, co wpływa dodatnio na jakość ścinania chwastów. Zaskorupiałą glebę w międzyrzędziach spulchnia się za pomocą spulchniaczy zębowych z zębami radełkowymi, sprężynowymi lub obrotowymi. Spulchniacze obrotowe (aeratory) bardzo intensywnie spulchniają powierzchniową warstwę gleby międzyrzędzia.