Regulację siewnika

Regulację siewnika i próbę wysiewu należy powtarzać tak długo, aż ciężar nasion wysianych do rynien będzie odpowiadał z dokładnością + 2% wyliczeniom teoretycznym. Równocześnie z próbą wysiewu sprawdza się ilość uszkodzonych nasion, podkładając pod jedną lub dwie redlice tacę, najlepiej pomalowaną na czarno. Oblicza się następnie procent nasion uszkodzonych w stosunku do wysianych przy odpowiedniej liczbie obrotów przyrządów wysiewających. Uszkodzenie nasion może mieć miejsce przy wysiewie siewnikiem o mokrych lub zardzewiałych przyrządach wysiewających. Uszkodzenie nasion może następować w wypadku nadmiernego zużycia miejsc trących przyrządu wysiewającego lub też nieodpowiedniego doboru typu przyrządów wysiewających do wielkości wysiewanych nasion. Szczególnie ważne jest określenie dokładnej szerokości roboczej siewnika i ustalenie prawidłowego rozstawu redlić. Ponieważ z jednej i z drugiej strony redlicy znajduje się pół międzyrzędzia, wobec tego szerokością roboczą siewnika jest iloczyn liczby redlić, jaka może zmieścić się między kołami jezdnymi i szerokości międzyrzędzi. S — i * m [m] , gdzie: S [m] — szerokość robocza maszyn, i [szt.] — liczba redlić, m [m] — szerokość międzyrzędzia.