Roztrząsacz obornika

Podstawową maszyną używaną do nawożenia obornikiem jest roztrząsacz obornika. Roztrząsacz obornika jest najczęściej jednoosiową przyczepą, wyposażoną w tylnej części w mechanizmy rozdrabniające i rozrzucające obornik. Nośność przyczepy wynosi około 2 t, pojemność skrzyni około 1,5 m3. Roztrząsacz obornika RT-1 daje duży efekt, jeżeli chodzi o zmniejszenie pracochłonności nawożenia w porównaniu z wykonaniem tych prac ręcznie, oraz zapewnia lepszą jakość wykonania zabiegu, gdyż obornik rozrzucony roztrząsaczem tworzy równomierną warstwę na całej powierzchni nawożonej. Zasada działania roztrząsacza RT-1 przedstawia się następująco. Umieszczony na dnie skrzyni przenośnik listwowy przesuwa podczas pracy masę obornika ku tyłowi skrzyni i podaje na zębaty podajnik bębnowy. Ponad bębnem rozrzucającym umieszczony jest bęben zębaty, tzw. odrzutnik bębnowy, który odrzuca do przodu skrzyni nadmiar obornika, dzięki czemu obornik jest podawany równą warstwą na roztrząsacz łopatkowy. Szybko obracający się roztrząsacz łopatkowy rozrzuca podawaną warstwę obornika po polu pasem prawie dwukrotnie szerszym niż szerokość skrzyni roztrząsacza. Regulację ilości rozrzutu obornika na jednostkę powierzchni można wykonać albo przez zmianę prędkości ruchu ciągnika, albo przez zmianę prędkości przesuwu przenośnika łańcuchowego. Przenośnik łańcuchowy otrzymuje napęd za pośrednictwem mechanizmu mimośrodowego i mechanizmu zapadkowego od wału przekaźnikowego ciągnika. Zmieniając ramię wykorbienia mimośrodu, reguluje się wielkość skoku zębatki (1, 2 i 3 zęby), a tym samym reguluje się prędkość ruchu przenośnika i ilość roztrząsanego nawozu. W celu umożliwienia wykorzystania roztrząsaczy poza sezonem nawożenia buduje się je niekiedy jako przyczepy z odejmowanymi mechanizmami roztrząsającymi, co pozwala na szerokie zastosowanie w pracach polowych oraz w transporcie. W innym okresie czasu przyczepa może być stosowana do transportu (np. buraków, ziemniaków, zielonek itp.) z zastosowaniem samoczynnego wyładunku za pomocą przenośnika, a także, po wyposażeniu w dodatkowy mechanizm, do rozsiewania wapna nawozowego.