Ruch czółenkowy

Najlepszym i najbardziej zalecanym sposobem ruchu siewnika po polu jest ruch czółenkowy. Na uwrociach z reguły nie wyłącza się napędu przyrządu wysiewającego. Wyjątek stanowi rozsiewacz RCW-2, w którym przed rozpoczęciem nawrotu konieczne jest wyłączenie napędu. W tym wypadku po zakończeniu pracy należy dodatkowo obsiać pasy na uwrociach. Szerokość uwrocia powinna być równa jednej, a najlepiej dwu szerokościom roboczym siewnika. W celu uzyskania prawidłowego prowadzenia siewnika nawozowego po polu, aby kolejne pasy siewne ułożone były prawidłowo bez powtórzeń i omijaków, należy siewniki wyposażyć w znaczniki lub wskaźniki. Wskaźniki przymocowuje się do przedniej osi ciągnika. W czasie pracy ciągnik prowadzi się tak, aby wskaźnik znajdował się nad skrajem poprzednio zasianego pasa. W praktyce jednak sposób ten często zawodzi, przede wszystkim ze względu na to, że pod wpływem nawet słabego wiatru pas siewny układa się niesymetrycznie. Z tego powodu dobre prowadzenie siewnika zależy wyłącznie od uwagi kierowcy ciągnika.