Sadzarka automatyczna

Sadzarka automatyczna do sadzenia kwadratowo-gniazdowego ma w redlicy wmontowany czteroramienny rotor, pozwalający okresowo wypadać ziemniakom do bruzdy. Obrót rotoru jest wywołany przez mechanizm uruchamiany węzłami drutu, wzdłuż którego porusza się maszyna. Stały odstęp węzłów drutu zapewnia podłużne rozmieszczenie ziemniaków dokładnie w jednakowych odległościach. Poza tym sadzarki te wyposażone są w siewniki nawozowe, z których nawóz równocześnie z sadzeniem jest przenoszony na łopatki rotor u. Dzięki temu nawóz wysiewany jest równocześnie z sadzeniakami. Kwadratowo-gniazdowe sadzenie ziemniaków rozpowszechnione na niektórych terenach ZSRR umożliwia stosowanie międzyrzędowej uprawy ziemniaków na krzyż, co całkowicie eliminuje ręczne prace pielęgnacyjne.