Sadzeniak

W przyrządzie taśmowo-przenośnikowym czerpaki umieszczone na taśmie o obwodzie zamkniętym przechodząc przez warstwę wypadających ze skrzyni zasypowej sadzeniaków nabierają po jednym sadzeniaku. Sadzeniak po przeniesieniu nad otwór rury spadowej, po zajęciu odpowiedniego położenia przez czerpak, zostaje wpuszczony do redliny uformowanej przez redlicę. W sadzarkach tego typu stosuje się często dodatkowy mechanizm uzupełniający — korektor, którego czujnik kontroluje podczas pracy zawartość każdego czerpaka i jeżeli brak w nim sadzeniaka uruchamia urządzenie uzupełniające, które wrzuca do utworzonej przez czerpak komory brakujący sadzeniak. Do bębenkowego zasobnika korektora okresowo nakłada się ręcznie sadzeniaki. Umieszczone w równych mniej więcej odległościach w redlinie sadzeniaki zasypywane są zagartywaczami talerzowymi. Sadzarka z tarczowym przyrządem sadzącym, zazwyczaj dwukołowa doczepiana, ma umocowaną na ramie skrzynię zasypową, z której sadzeniaki wysypują się cienką warstwą przez szczelinę do kosza przyrządów sadzących. Szerokość szczeliny można regulować za pomocą zasuwy regulacyjnej. Sadzarki tego typu, zazwyczaj dwurzędowe, są zaopatrzone w dwa tarczowe przyrządy sadzące, czerpiące sadzeniaki z jednego kosza.